logo_nhl.png

Homeopati - Fremtidens medisin


Vanlige spørsmål

Hva er homeopati?

Hva vil jeg oppleve hos en homeopat?

Hva er homeopatisk medisin laget av?

Hvem er det som går til homeopat?

Hva brukes homeopati til?

Kan alle slags helseproblemer behandles med homeopati?  

Kan det være farlig å ta for mye homeopatisk medisin?

Kan jeg bruke medikamenter fra lege samtidig med homeopatisk medisin?

Kan jeg bruke homeopatisk medisin i stedet for medikamenter?

Kan barn og gravide ta homeopatisk medisin?

Kan dyr ta homeopatisk medisin?

Kan homeopatiske medisiner tas av gravide i ammetiden?

Hvordan skal homeopatisk medisin tas?

Vil en større dose gi sterkere effekt?

Hvilke reaksjoner kan man regne med etter tatt homeopatisk medisin?

Har hørt at en blir verre før en blir bedre. Stemmer det?

Er det dyrt å gå til homeopat?

Blir en avhengig av å ta homeopatmedisin?

Har hørt at en må man tro på dette for at det skal virke? . Stemmer det?

Hvis dette er så fantastisk, hvorfor får vi aldri høre om det i vanlige media?

 

 

 

Sv:Homeopati er en medisinsk behandlingsform som stimulerer organismens iboende evne til å helbrede seg selv ved hjelp av individuelt valgte homeopatiske midler.

Sv: Ved første konsultasjon går pasienten gjennom et dybdeintervju som har som mål å kartlegge pasientens symptomer, sykdomshistorie og konstitusjon. Dette fordi sykdom må sees i sammenheng med hele mennesket. Oppfølgende konsultasjon avtales etter noen uker, og behandlingen vedvarer etter behov.

Sv: Homeopatisk medisin fremstilles av stoffer fra planter, dyr og mineraler. Under fremstillingen fortynnes medisinen kraftig slik at selv de giftige stoffene blir ufarlige.

Sv: I dag mottar mennesker i alle aldre, kjæledyr og husdyr homeopatisk behandling verden rundt. Alle er velkommen hos en homeopat.  Eldre så vel som spedbarn, kroniske syke samt relativt frisk folk som ønsker forebygging. 

Sv: De som oppsøker en homeopat MNHL, kommer med en stor bredde av lidelser.  Homeopatien behandler personen istedenfor den navngitte sykdom.  Den kan brukes til akutt problemer samt kroniske problemer.  Lidelser som ofte blir sett av homeopater inkluderer:  Skader Luftveissykdommer Fordøyelsesplager Allergi og eksem Nakke og rygg problemer Følelsesmessige utfordringer Stress / angst Muskel og leddplager Kronisk og akutt smerte Nedsatt immunforsvar og  infeksjoner Tretthet

Sv: Ja, i utgangspunktet kan de fleste helseproblemer behandles med homeopati med stort hell. Ellers vil ens utgangspunkt være avgjørende. Dersom en har gått på medikamenter for søvn, psykiske problemer i mange år eller tatt prednisone i årevis, vil det være vanskelig  utfordrende å få denne naturlige metoden til å virke optimalt.

Sv: Man kan ikke bli forgiftet av for mye homeopatisk medisin, men om man tar for sterke doser, kan kroppens respons på middelet bli unødvendig sterk. Derfor er "den minste virksomme dose” et viktig prinsipp i homeopati.

 Sv:Ja, det går som regel bra å bruke medikamenter samtidig med homeopatisk medisin. Noen ganger har det vist seg at de kan forårsake nedsatt effekten av det homeopatiske middelet, men lurer du, bør du diskutere dette med homeopaten din.

 Sv: Bruker du skolemedisin kun som lindrende behandling ved behov, f.eks. smertelindrende, kan du prøve ut om du kan klare deg kun med homeopatisk medisin. Ellers er dette et område som kun pasient og lege kan vurdere sammen. Pass på å informere homeopaten om hvilke valg du tenker deg i forhold til dette spørsmålet.

Sv: Ja, både barn og gravide kan trygt ta homeopatisk medisin. Homeopatene ser ofte barn i alle aldere. Barn regnes som en grei pasientgruppe da deres symptomer og behandlingsrespons er så tydelig og derfor lett å tolke. Det er ikke registrert bivirkninger som tilsier at det skal være farlig å behandle barn eller gravide - selv for de minste barna.

Sv: Ja, dyr kan ta homeopatisk medisin. Hest, katt, hund og melkekyr behandles ofte, og bøndene er spesielt glade i homeopatisk medisin da det ikke forstyrrer melkeproduksjonen på samme måten som antibiotika gjør. Mange homeopater tar imot kjæledyr til behandling.

Sv: Ja, det kan de. Som regel, homeopatiske behandlinger som mammaen har glede av, har også barnet glede av. Som regel det som er bra for barnet er også bra for moren. Det lurt å konsultere homeopaten om man lurer på noe her.

Sv: Homeopatisk medisin skal alltid smelte i munnen med minimum en 10 minutters avstand til mat. Voksne skal la dem smelte under tungen, og de minste barna kan suge dem som drops. Unngå å håndtere medisinen med bare hender da noe av effekten kan forsvinne før den kommer inn i munnen. Slå derfor medisinen i lokket først og derfra rett i munnen.  Hvis det er i væske form, kan man dryppe det rett på tungen uten å berøre pipetten. 10 minutters avstand til mat gjelder her også.

Sv: Dose og effekt forholdet er ikke like lett å forstå i homeopatien som i vanlig medisin. Innenfor homeopatien er det den "minste virksomme dose" som er idealet. Dette for å gjøre kuren så rask og skånsom som mulig for pasienten. En unødvendig stor dose kan gi en unødvendig reaksjon. I tillegg er det ikke slik at en større dose gir en bedre effekt. Dette er fordi at doseringen er tilpasset klienten. Det vil si den rette dosen og styrken for å gi best effekt. Ikke mer og ikke mindre. Det sagt, er det en utfordring for homeopaten å finne den rette dosen, og det kan gå litt tid før en ideell dosering er etablert.

Sv: Som oftest er det kun en reaksjon av økt velvære og lindring. Av og til kan en oppleve en svak og forbigående førsteforverring av de aktuelle symptomene, eller et utslett i huden eller noen følelser i en kort periode. Dette regnes som et positiv tegn på at immunforsvaret responderer godt på den homeopatiske behandlingen. Hvilken reaksjon man kan forvente, er avhengig av hvilke symptomer pasienten har og har hatt. En god tommelregel er at hvis en forverring kommer, tar man en pause med middelet til førsteforverringen har klinget av.  Om du opplever en forverringsreaksjon er det lurt å kontakte homeopaten din slik at de kan justere doseringen din.

Sv: Homeopati er en avansert metode der heling settes i gang ved hjelp av en riktig valgt homeopatisk medisin. Når denne prosessen settes i gang kan det komme en reaksjon, ofte i form av tretthet samme dagen en har tatt middelet. Denne reaksjonen er forbigående dvs kan vare fra noen timer til en dag og etterfølges så av bedring.   En person som har astma blir ikke verre av den, men kan i en periode få mer symtomer fra øvre luftveier samtidig som pusten blir bedre. En person med depresjon blir heller ikke verre av den, men kan merke at en i en periode blir mer irritabel samtidig som depresjonen forsvinner. Symptomene kan flyttes til et bedre og lettere nivå og dette vil gjerne starte med en gang en begynner behandlingen. De problemene en har i utgangspunket blir altså ikke verre. Et unntak er eksem og hudproblemer. De kan i en kort periode( noen dager), blusse mer opp for å deretter bli gradvis bedre. Personer som kommer for hodepine kan oppleve at den blir verre samme dagen evnt dagen etter en har tatt middelet, før den så gradvis blir bedre.  

Sv: Førstegangskonsultasjonen koster mellom 700-950 kr.  Medisinen kan komme i tillegg på ca. 100-200 kr. Deretter kommer en kontrolltime etter ca. 1 mnd som ligger på 500-700 kr. Videre oppfølging etter dette vil avhenge av behov og pasientens ønske. Sammenlignet med andre metoder som akupunktur og soneterapi blir homeopatisk behandling altså mye rimerligere, da en ikke trenger å komme så ofte. Kan et resultatet i form av bedre energi, søvn og sterkere psyke samt bedring av ens plager ellers måles i penger?

Sv: Hensikten med metoden er å gi en varig forbedring av ens helseplager samt bedre ens livskvalitet. Med livskvalitet menes overskudd, søvn, psyke, etc. Denne prosessen vil ta kortere eller lengre tid avhengig av ens utgangspunkt som alder, varighet av plager, hvor mye legemedikamenter en tar(og har tatt) og hvike type problem det er snakk om. Når hensikten er oppnådd og pasienten er fornøyd med resultatet, avsluttes behandlingen. En tar da ikke mer homeopatmedisin.

 SV: En må ha så pass tro på metoden at en er åpen for muligheten av at den kan være til hjelp. Det er alt som skal til. Homeopati virker på barn, dyr og til og med på mennesker som i utgangspunktet er skeptisk.

 Sv: Det hadde vi gjort dersom verden hadde vært styrt etter prinsipper som sunn fornuft, rettferdighet og hva som var til alles beste. Dessverre er det slik at penger, makt og prestisje i stor grad bestemmer. Det finnes mange gode forskningsrapporter om homeopati som blir oversett av media.  Se forskning.